Onderstaand bericht is op 10 december 2020 aan Regionaal Archief Rivierenland en haar leverancier DE REE gestuurd:

Ik constateer als gebruiker van de open data (A2A) bestanden van het RAR dat sommige records aan de verkeerde scan zijn gekoppeld. Het gaat dan om records die nog niet aan een scan zijn gekoppeld maar aan een gescand register, zoals bijvoorbeeld https://hdl.handle.net/21.12108/CA6781621885418C847F81645ED7831C

In het voor dit record gegenereerde A2A (zie hieronder) wordt er in <a2a:SourceAvailableScans> blok een link gelegd naar de eerste scan in het register, in dit geval de kaft van het register… Dit is niet goed. Gebruikers van deze data, waaronder Open Archieven, sturen hun bezoekers nu dus naar de verkeerde scan!

Bij records die niet zijn gekoppeld aan specifieke scans, maar een geheel register van scans is het beter om geen link naar https://proxy.archieven.nl/embed/102/.. te maken maar naar de “viewer met strip” (in dit voorbeeld https://regionaalarchiefrivierenland.nl/maisi_ajax_proxy.php?…).

Ook kunnen de <a2a:Uri> (de link om de scan te downloaden) en <a2a:UriPreview> (een kleine weergave van de scan) denk ik beter achterwege blijven (zijn geen verplicht op te namen waarden!).

Uit NL-TlRAR:0010-1851:54:A2A.xml : 
[...]
 <a2a:SourceAvailableScans>
  <a2a:Scan>
   <a2a:OrderSequenceNumber>1</a2a:OrderSequenceNumber>
<a2a:Uri>https://proxy.archieven.nl/download/102/41662F0A1A98430AA6D75B300D175FEC</a2a:Uri>
<a2a:UriViewer>https://proxy.archieven.nl/embed/102/41662F0A1A98430AA6D75B300D175FEC</a2a:UriViewer>
<a2a:UriPreview>https://proxy.archieven.nl/thumb/102/41662F0A1A98430AA6D75B300D175FEC</a2a:UriPreview>

   </a2a:Scan>
  </a2a:SourceAvailableScans>
<a2a:SourceDigitalOriginal>https://hdl.handle.net/21.12108/CA6781621885418C847F81645ED7831C</a2a:SourceDigitalOriginal>
  <a2a:RecordIdentifier>1982461304</a2a:RecordIdentifier>
  <a2a:RecordGUID>{CA678162-1885-418C-847F-81645ED7831C}</a2a:RecordGUID>
 </a2a:Source>
</a2a:A2A>

Het antwoord van de leverancier:

Archieven.nl is een verzameling van verschillende archiefdiensten en collectiebeherende instellingen. Wij hosten de database en zorgen ervoor dat de aangeboden informatie beschikbaar is en gevonden kan worden door u.

De inhoud van de database wordt gevuld en beheerd door de archiefdiensten en collectiebeherende instellingen.

Vragen met betrekking tot bepaalde collecties kunnen daarom alleen beantwoord worden door de organisatie welke de informatie aanbiedt.

Het Regionaal Archief Rivierenland (http://www.regionaalarchiefrivierenland.nl/ ) kan u waarschijnlijk verder helpen.

Jammer!

Niet alleen hoe DE REE de website archieven.nl presenteert (als verzameling van organisaties?) maar vooral hun beperkte rol hierin. Niet alleen wordt het probleem niet begrepen, ze verwijzen doodleuk door naar hun klant.

Onterecht. Ik hoop dat deze blogpost de leverancier aanzet om meer hun verantwoordelijkheid te nemen. Ik hoop dat DE REE het probleem gaat begrijpen (hieronder nog extra voorbeelden) en hun product zal verbeteren.

Want het issue ligt toch echt meer bij MAIS-MDWS dan bij hun klanten: wanneer een record niet aan scan van een akte is gekoppeld maar aan een gescand register, dan moet de data in A2A XML niet koppelen aan de eerste scan uit het gescande register! Hooguit koppel je aan de viewer die het gehele gescande register toont (en dus niet de viewer die alleen één scan toont zoals in de voorbeelden, want dat is onjuist).

De A2A XML is een weerslag van de data van archiefinstellingen. Er is een mapping van data in het gesloten, niet-standaard MAIS formaat naar de open standaard A2A. Of de leverancier of de archiefinstelling deze mapping maakt is niet belangrijk, een systeem moet niet de mogelijkheid bieden om een mapping te definiëren er koppelingen naar scans worden opgeleverd die niet bestaan (omdat er (nog) geen koppeling is).

Nog wat voorbeelden bij andere archieforganisaties…

Een doopinschrijving (op Open Archieven) waarbij in het open data bestand van Regionaal Archief Dordrecht in het <a2a_SourceAvailableScans> blok staat:

<a2a:Scan>
<a2a:Uri>https://proxy.archieven.nl/46/6C38CD4707394F469F4BFED8349E5D81</a2a:Uri> <a2a:UriViewer>https://proxy.archieven.nl/46/6C38CD4707394F469F4BFED8349E5D81</a2a:UriViewer> <a2a:UriPreview>https://proxy.archieven.nl/thumb/46/6C38CD4707394F469F4BFED8349E5D81</a2a:UriPreview>
</a2a:Scan>

Bekijk je deze doopinschrijving (op de website van de archiefinstelling) dan zie je dat deze akte niet is gekoppeld aan een scan, maar een gescand register. Je kunt dan dus niet de doopinschrijving aan de eerste scan uit de reeks koppelen!

Op bovenstaande scan moet een doopinschrijving (op Open Archieven) staan volgens de A2A afkomstig van het Stadsarchief Rotterdam:

<a2a:Scan>
<a2a:Uri>https://hdl.handle.net/21.12133/B54B52BFAFA747099AF03A5FEA17744E</a2a:Uri><a2a:UriViewer>https://hdl.handle.net/21.12133/B54B52BFAFA747099AF03A5FEA17744E</a2a:UriViewer><a2a:UriPreview>https://proxy.archieven.nl/thumb/184/B54B52BFAFA747099AF03A5FEA17744E</a2a:UriPreview>
</a2a:Scan>

Op de website van Stadsarchief Rotterdam wordt er bij deze doopinschrijving een reeks scans getoond. Niet omdat de doopinschrijving meerdere pagina’s beslaat, maar omdat de scan is gekoppeld aan de gehele reeks scans van het betreffende doopboek.

Valt er op bovenstaande scan een huwelijksakte (op Open Archieven) te ontdekken? De XML in A2A formaat, ontvangen van Streekarchief Voorne-Putten, suggereert dit:

<a2a:Scan>
<a2a:Uri>https://proxy.archieven.nl/126/6B4EA98A5D6AE3C8E053600410AC5B3E</a2a:Uri><a2a:UriViewer>https://proxy.archieven.nl/126/6B4EA98A5D6AE3C8E053600410AC5B3E</a2a:UriViewer><a2a:UriPreview>https://proxy.archieven.nl/thumb/126/6B4EA98A5D6AE3C8E053600410AC5B3E</a2a:UriPreview>
</a2a:Scan>

Helaas, ook deze huwelijksakte (op website archiefinstelling) is door het Streekarchief (nog) niet gekoppeld aan een scan maar een register. Toch geeft het XML record een link naar een scan, inderdaad de eerste pagina…

Hierboven een mooie scan (als lezer begint u wellicht een patroon te zien) van een doopinschrijving (op Open Archieven) uit het Doop-, trouw- en begraafboek van Mierlo. In de door Regionaal Historisch Centrum Eindhoven beschikbare open data bestanden lezen we:

<a2a:Scan>
<a2a:Uri>http://www.archieven.nl/mi/48/?mivast=48&miadt=48&miaet=54&micode=DTB_Mierlo_10225_65.1&minr=17591801&miview=ldt</a2a:Uri><a2a:UriViewer>http://www.archieven.nl/mi/48/?mivast=48&miadt=48&miaet=54&micode=DTB_Mierlo_10225_65.1&minr=17591801&miview=ldt</a2a:UriViewer><a2a:UriPreview>http://files.archieven.nl/php/get_thumb.php?adt_id=48&toegang=10225&file=65.1\00000_D_Mierlo_65.1_00t1.jpg</a2a:UriPreview>
</a2a:Scan>

Inderdaad, de doopinschrijving (op website archiefinstelling) is ook hier gekoppeld aan de eerste scan uit een reeks scans van het doopboek.

Bonus

Een voorbeeld waar het ook andersom mis kan gaan (NB: dit betreft dus ander MDWS probleem!). Hieronder een scan uit de bevolkingsregistratie Waverveen en Waveren, archief 1202, inventaris­num­mer 408.

De door Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen geleverde A2A van de registratie (op Open Archieven) ziet er als volgt uit:

<a2a:Scan>
<a2a:Uri>http://www.rhcvechtenvenen.nl/collectie?mivast=386&miadt=386&miaet=54&micode=1202-408&minr=970705&miview=ldt</a2a:Uri><a2a:UriViewer>http://www.rhcvechtenvenen.nl/collectie?mivast=386&miadt=386&miaet=54&micode=1202-408&minr=970705&miview=ldt</a2a:UriViewer><a2a:UriPreview>http://files.archieven.nl/php/get_thumb.php?adt_id=386&toegang=1202&file=408\1202_0408_0012.jpg</a2a:UriPreview>
</a2a:Scan>

Wordt de registratie bekeken op de website van de archiefinstelling dan zien we een strip van scans, maar is niet zichtbaar welke scan de juiste is (blijkt nummer 14 te zijn)?!

Dit is dus een voorbeeld van een “record” dat wel is gekoppeld aan een scan, de juiste scan, en dit ook in A2A XML correct wordt weergegeven, maar op de eigen website (en dus ook archieven.nl) wordt de gekoppelde scan niet getoond…

Ik kan aankloppen bij het RHC, maar ook hier lijkt mij DE REE aan zet.