blogbobcoret

Artikels op Blog Bob - the more technology related stuff

Een pipeline en viewer voor een transcriptieportal Nu er meer en meer archiefinstellingen aan de slag gaan met handschriftherkenning, de logische stap in het digitaliseringsproces, was het tijd voor Open Archieven om naast (historische) persoonsvermeldingen ook transcripties integraal doorzoekbaar te maken en te presenteren: een transcriptieportal, hoe moeilijk kan dat zijn? De logische ingrediënten voor…

Lees verder

De nieuwste versie van triplestore GraphDB (10.3) heeft nu ook een integratie met ChatGPT. Na installatie van deze nieuwe versie, met een (betaalde) API key van OpenAI en de documentatie kon ik snel aan de slag om te kijken wat “harnass the power of ChatGTP” betekent. NB: Bijna alle tests hebben betrekking op de Gouda…

Lees verder

Bij het door de crowd laten indexeren van archiefbronnen, geo-positioneren van afbeeldingen of het geo-refereren van kaartmateriaal wordt er veelal binnen een crowdsource platform een project ingericht. Hiervoor is enerzijds informatie nodig over de bron(nen), zoals naam, plaats, jaartal/periode en toegangsnummer/inventarisnummer(s). Anderzijds moeten de scans vanuit de bron geselecteerd worden en gekopieerd naar het crowdsource…

Lees verder

Diegenen die de OpenAI’s ChatGPT tool gebruiken cq. aan het uit proberen zijn én een abonnement hebben kunnen gebruik maken van plug-ins van derden. Als dienstaanbieder is het natuurlijk interessant om te kijken of je voor jou dienst een plugin kunt realiseren zodat ChatGPT deze kan gebruiken. Als experiment heb ik Open Archieven gekoppeld. Als…

Lees verder

GFPGAN aims at developing a Practical Algorithm for Real-world Face Restoration. It leverages rich and diverse priors encapsulated in a pretrained face GAN (e.g., StyleGAN2) for blind face restoration. I ran some photo’s from my personal collection thru this GFPGAN (CVPR 2021) algorithm. Below are the inputs and outputs can be compared.

Lees verder

Onderstaand bericht is op 10 december 2020 aan Regionaal Archief Rivierenland en haar leverancier DE REE gestuurd: Ik constateer als gebruiker van de open data (A2A) bestanden van het RAR dat sommige records aan de verkeerde scan zijn gekoppeld. Het gaat dan om records die nog niet aan een scan zijn gekoppeld maar aan een gescand…

Lees verder

Erfgoedinstellingen complementeren de meta-data over objecten en collecties meer en meer met termen uit gemeenschappelijke termenlijsten. Voorbeelden hiervan zijn RKD Artists, de Gemeenschappelijke Thesaurus voor Audiovisuele Archieven (GTAA), de Erfgoedthesaurus, Iconclass en Geonames. Bij het verwerken van de open data van Stadsarchief Rotterdam (een export vanuit MAIS-Flexis) liep Open Archieven aan tegen een nieuw data-element…

Lees verder

In een reeks blogposts wordt er gekeken naar de stand van zaken van open data in de archiefsector. De open data wordt op verschillende wijzen aangeboden, dit is in grote mate afhankelijk van de software (en dus leverancier) die de archiefinstelling gebruikt. In deze blogpost staat de open data centraal die wordt geboden door archiefinstellingen…

Lees verder

Dit artikel is onderdeel van de blogpost Nederlandse GEDCOM afspraken en heeft als focus de gebeurtenis doop. Ik hoor graag wat de diverse stamboomprogramma’s en genealogische diensten hier mee doen qua invoer (en GUI) en GEDCOM export (en import). Het “probleem” wordt beschreven en er wordt een suggestie gedaan voor een “oplossing” om de discussie…

Lees verder

Dit artikel is onderdeel van de blogpost Nederlandse GEDCOM afspraken en heeft als focus de roepnaam. Ik hoor graag wat de diverse stamboomprogramma’s en genealogische diensten hier mee doen qua invoer (en GUI) en GEDCOM export (en import). Het “probleem” wordt beschreven en er wordt een suggestie gedaan voor een “oplossing” om de discussie aan…

Lees verder