Dit artikel is onderdeel van de blogpost Nederlandse GEDCOM afspraken en heeft als focus de gebeurtenis doop. Ik hoor graag wat de diverse stamboomprogramma’s en genealogische diensten hier mee doen qua invoer (en GUI) en GEDCOM export (en import). Het “probleem” wordt beschreven en er wordt een suggestie gedaan voor een “oplossing” om de discussie aan te zwengelen. Ik hoop dat er een gedragen Nederlandse GEDCOM afspraken set uit voortvloeit.

Doop

In de GEDCOM specificatie zijn twee INDIVIDUAL_EVENT_STRUCTUREs gedefinieerd voor een doop: CHR en BAPM. Het CHR subrecord beschrijft “the religious event of baptizing and/or naming a child”. Het BAPM subrecord beschrijft “the event of baptism”.

Een christening (of: “infant baptism”) vindt plaats bij een kind. Een baptism kan gedurende het leven plaatsvinden. De dopen die voorkomen in de DTB zijn voornamelijk dopen ter naamgeving en vinden plaats kort na de geboorte. Het gebruik van CHR lijkt dus meer voor de hand te liggen.

Het probleem ligt in het feit dat diverse internationale stamboomprogramma’s beide gebeurtenissen (CHR en BAPM) vertalen als doop waardoor gebruikers een “verkeerde” doop kiezen. Hierdoor komen dopen in de GEDCOM’s als CHR en BAPM terecht.

Nederlandse programma’s lijken met name CHR te gebruiken.