GEDCOM is een set afspraken omtrent het vastleggen van genealogische gegevens voor gegevensoverdracht. Het is van groot belang dat software- en dienstenleveranciers deze afspraken set correct en volledig implementeren, zodat gebruikers geen gegevens verliezen als zij hun GEDCOM bestand exporteren en elders inlezen.

GEDCOM is van oorsprong een specificatie opgezet door de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, oftewel de Mormonen. Los van enkele specifieke Mormoonse definities is het vooral een Amerikaanse standaard. Passen onze Nederlandse eigenaardigheden hier wel in?

GEDCOM uitbreiden

De GEDCOM standaard bevat ook een “extensie mechanisme”. Je kunt als leverancier zelf custom tags verzinnen (deze beginnen met een underscore) en gebruiken. Maar hieraan kleeft wel een groot nadeel: andere stamboomprogramma’s en genealogische diensten kennen deze custom tags niet. Tenzij je, als bedenker, de tags goed documenteert en andere partijen ze ook willen ondersteunen.

Een andere “graad van vrijheid” is te vinden in de hoek van de gebeurtenissen. Bij personen en relaties kun je een gebeurtenis definiëren met de EVENT_DESCRIPTOR (waaronder tag EVEN en daaronder TYPE). Ook hier is er een keerzijde, immers het type is een vrij tekstveld. Dus mooi, je kunt “afstuderen” bij een persoon als gebeurtenis toevoegen, maar wat dit betekent zal alleen (in dit geval Nederlandse) lezers duidelijk zijn, tenzij je ook deze types goed documenteert en andere partijen ze ook willen ondersteunen.

Het gebruik van custom tags en EVEN gebeurtenissen lijkt soms toch echt nodig. Bijvoorbeeld om bepaalde Nederlandse genealogische aspecten vast te leggen. En nogmaals, dat is op zich dus goed mogelijk binnen de specificatie en mits goed gedocumenteerd. Maar, het zou natuurlijk nog fijner zijn, als de Nederlandse GEDCOM exporters en importers dezelfde definities hanteren. Een soort Nederlandse GEDCOM afspraken set, gedragen door Nederlandse software ontwikkelaars!

Typisch Nederlands?!

Laten we eens beginnen met de volgende (deels fictieve) observatie:

Heymen Bartholomeuszn. Cruijff en Jannetje Hendriksdr. Schroef, voorouders van Hendrik Johannes (Jopie, Johan) “Het orakel/Nummer 14” Cruijff, gingen op 16 januari 1707 in ondertrouw te Amersfoort.

Mijn vraag aan de ontwikkelaars/helpdesks van Nederlandse programma’s als Aldfaer, GensDataPro, Geneaal, Hazadata, PRO-GEN, HuMo-gen, Centurial, Ancestor Tree Manager: hoe kan deze observatie in jullie programma ingevoerd worden? En daarna, hoe ziet het er in GEDCOM formaat uit bij een export?

Ook van niet ontwikkelaars hoor ik graag. Want ik wil ook wel weten hoe een en ander zit in programma’s als Family Tree Builder, Legacy, Family Tree Maker, MacFamilyTree, Brothers Keepers, Reunion, Gramps, Family Historian, PAF, …

In deze blog gaat mijn interesse uit naar de Nederlandse aspecten roepnaam, patroniem en ondertrouw. (Als er meer typische Nederlandse aspecten zijn die afspraken kunnen gebruiken dan hoor ik dat graag.) Ik hoor graag wat de diverse stamboomprogramma’s en genealogische diensten met de roepnaam, patroniem en ondertrouw doen qua invoer (en GUI) en GEDCOM export (en import).

Per aspect wordt, op een aparte pagina (zodat de discussie ook apart kan), het “probleem” beschreven en worden er suggesties gedaan voor een “oplossing” om de discussie aan te zwengelen. Ik hoop dat er een gedragen Nederlandse GEDCOM afspraken set uit voortvloeit!

Ga naar de Nederlandse GEDCOM afspraken pagina over: