Dit artikel is onderdeel van de blogpost Nederlandse GEDCOM afspraken en heeft als focus de genealogische gebeurtenis ondertrouw. Ik hoor graag wat de diverse stamboomprogramma’s en genealogische diensten hier mee doen qua invoer (en GUI) en GEDCOM export (en import). Het “probleem” wordt beschreven en er wordt een suggestie gedaan voor een “oplossing” om de discussie aan te zwengelen. Ik hoop dat er een gedragen Nederlandse GEDCOM afspraken set uit voortvloeit.

Ondertrouw

Een huwelijksaankondiging is een aankondiging, die bedoeld is voor de parochianen en die tenminste 2 maal plaats vindt in de kerk in de weken voorafgaand aan het huwelijk. Ondertrouw markeert het moment dat de beide partners officieel bij de ambtenaar van de burgerlijke stand aangeven dat ze voornemens zijn te trouwen.

De huwelijksafkondiging is te mappen op de marriage bann (MARB), maar voor ondertrouw is het lastiger. GEDCOM kent ook MARL (marriage licence, a license to marry, from an authority), maar dit is meer een vergunning (document). Ook is er de MARC tag binnen de FAMILY_EVENT_STRUCTURE. Deze beschrijft de gebeurtenis dat er een huwelijkscontract wordt opgesteld. Verder is er de MARS tag binnen de FAMILY_EVENT_STRUCTURE. Dit beschrijft een gebeurtenis in het kader van een huwelijk waarbij een paar een juridische overeenkomst aangaat om een ​​overeenkomst te sluiten tussen twee mensen die een huwelijk overwegen, en op welk moment ze overeenkomen om eigendomsrechten vrij te geven of te wijzigen die anders uit het huwelijk zouden voortvloeien.

Geen van de definities lijkt op het Nederlandse ondertrouwen. Ook hier lijkt een aparte definitie op z’n plaats, via een specifiek EVEN en bijbehorend FAMILY_EVENT_DETAIL in de context van FAMILY_EVENT_STRUCTURE (zodat er geen custom tag geïntroduceerd hoeft te worden). Dat ziet er dan als volgt uit:

0 FAM @F1@ 
1 HUSB @I1@ 
1 WIFE @I3@ 
1 EVEN 
2 TYPE ondertrouw 
2 HUSB @I1@ 
2 WIFE @I3@ 
2 DATE 16 JAN 1707
2 PLAC Amersfoort