Op 27 december 2012 heb ik een beroep gedaan op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) om informatie te krijgen over het PRIMA-project WieWasWie. Dit verzoek is ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken, die de uitvoering van de regeling heeft belegd bij Agentschap NL (daarvoor Senter Novem).

Op 21 februari 2013 heeft Agentschap NL mij een map met informatie doen toekomen. Ik had gevraagd om de informatie digitaal te ontvangen, maar helaas is het in papieren vorm geleverd.

Programma Implementatie ICT-Agenda (PRIMA) was een regeling van het Ministerie van Economische Zaken, waar andere ministeries gebruik van konden maken. Voor WieWasWie (voorheen Mijn Voorouders.nl) heeft het Ministerie van Onderwijs samen met STAP een aanvraag gedaan die is gegund. De ontvangen documenten hebben dan ook betrekking op de uitvoering van de regeling en correspondentie tussen de twee ministeries.

Ik heb de 770 pagina’s een eerste keer doorgenomen, inhoudelijk wel wat opmerkelijke zaken gelezen, maar zal het nog wel enige keren moeten doorlezen om het te doorgronden. 
Het Ministerie van OCW heeft ook WOB verzoek gekregen van mij inzake WieWasWie, het resultaat daarvan laat nog enige tijd op zich wachten (7 weken).

Een inhoudsopgave van de ontvangen documenten:

0) WOB besluit PRIMA project WieWasWie, Agentschap NL, 21 februari 2013 [2 pagina’s]

1) Tussentijdse rapportage projectfase IV-PRIMA WieWasWie (voorheen MijnVoorouders.nl), STAP, 27 september 2012 [39 pagina’s]

2) Brief ‘Besluit tot aanvullende verlening van een PRIMA-bijdrage voor project PR08002: WieWasWie (voorheen Mijn Voorouders.nl)’ aan Ministerie van OCW, NL Innovatie/Agentschap NL, 1 augustus 2012 [2 pagina’s]

3) Verslag MT-beraad ICT en Dienstverleing, ?Agentschap NL?, 14 juni 2011 [1 pagina] = bijlage van 5)

4) E-mail ‘FW: PRIMA-Aanvraag WieWasWie.nl fase V + stukken’, Ministerie van OCW, 20 april 2012 [1 pagina]

5) Brief ‘Mandaatbrief PRIMA 1e helft 2012’ aan Agentschap NL, Ministerie van Economische Zaken, 23 juli 2012 [1 pagina]

6) Indieningsformulier PRIMA-projectvoorstellen, Ministerie van OCW, 20 april 2012 [41 pagina’s] = bijlage van 4)

7) WieWasWie businessmodel, versie 1.1, WieWasWie, 22 juli 2012 [69 pagina’s] = vermoedelijk bijlage van 4)

8) Tussentijdse rapportage projectfase IV-PRIMA WieWasWie (voorheen MijnVoorouders.nl), STAP, 12 maart 2012 [26 pagina’s]

9) Brief ‘Besluit tot verlening voorschot project PR08002: WIeWasWie (voorheen Mijn Voorouders.nl)’ aan Ministerie van OCW, NL Innovatie/Agentschap NL, 14 maart 2012 [1 pagina]

10) Aanvraag bijdragevoorschot PRIMA, ?OCW?, 7 februari 2012 [2 pagina’s]

11) Verantwoording projectfase III-PRIMA WieWasWie (voorheen MijnVoorouders), STAP, 1 februari 2012 [25 pagina’s]

12) E-mail uitwisseling tussen OCW en Agentschap NL inzake 1e voorschot (dec 2008-jul 2009) en 2e voorschot (aug 2009-2010), 1 en 2 februari 2012 [2 pagina’s]

13) Brief ‘Besluit tot verlening voorschot voor project PR08002: WieWasWie (voorheen Mijn Voorouders.nl) aan Ministerie van OCW, NL Innovatie/Agentschap NL, 26 januari 2012 [1 pagina]

14) Brief ‘Besluit tot verlening voorschot voor project PR08002: WieWasWie (voorheen Mijn Voorouders.nl) aan Ministerie van OCW, NL Innovatie/Agentschap NL, 26 januari 2012 [2 pagina’s]

15) Verantwoording projectfase II – PRIMA WieWasWie.nl (voorheen MijnVoorouders), STAP, 6 december 2010 [23 pagina’s]

16) Brief ‘Besluit tot verlening voorschot voor project PR08002: WieWasWie (voorheen Mijn Voorouders.nl) aan Ministerie van OCW, NL Innovatie/Agentschap NL, 26 december 2011 [1 pagina]

17) Verantwoording projectfase I – PRIMA WieWasWie.nl (voorheen MijnVoorouders), STAP, 7 oktober 2010 [22 pagina’s]

18) Brief inzake aanvullende bijdrage WieWasWie aan Ministerie van OCW, NL Innovatie/Agentschap NL, 17 augustus 2011 [2 pagina’s]

19) Brief ‘Mandaatbrief PRIMA eerste regulier ronder PRIMA 2011’ aan Agentschap NL, Ministerie van Economische Zaken, 14 juni 2011 [1 pagina]

20) Indieningsformulier PRIMA-projectvoorstellen, Ministerie van OCW, 14 januari 2011 [41 pagina’s]

21) WieWasWie businessmodel, WieWasWie, 14 augustus 2009 [67 pagina’s]

22) Notitie met antwoorden n.a.v. vragen van uit CO overleg over de subsidieaanvragen WieWasWie.nl middels de regelin PRIMA, ??, 28 maart 2011 [4 pagina’s]

23) Brief inzake aanvullende bijdrage WieWasWie aan Ministerie van OCW, NL Innovatie/Agentschap NL, 6 oktober 2010 [2 pagina’s]

24) Verleningsvoorbereiding formulier, Agentschap NL, 28 september 2010 [1 pagina]

25) Brief ‘Mandaatbrief PRIMA tweede tranche 2010 & rectificatie mandaatbrief eerste tranche 2010’ aan Agentschap NL, Ministerie van Economische Zaken, 13 september 2010 [2 pagina’s]

26) Concept verslag Stuurgroep Allocatie Budget ICT-Agenda, ??Agentschap NL??, 29 juni 2010 [1 pagina]

27) Aanbiedingsformulier PRIMA-projectvoorstellen, Ministerie van OCW, 6 mei 2010 [23 pagina’s]

28) WieWasWie businessmodel, WieWasWie, 14 augustus 2009 [67 pagina’s] – zelfde al 21)

29) Projectvoorstel WieWasWie, OCW/Stap, 6 mei 2010 [28 pagina’s]

30) E-mail ‘FW: Tussentijdse rapportage MijnVoorouders’ aan AgentschapNL?, Ministerie van OCW, 15 december 2009 [ 1 pagina]

31) Tussentijdse Rapportage – PRIMA WieWasWie.nl (voorheen MijnVoorouders), OCW/STAP, 17 december 2009 [7 pagina’s]

32) Brief inzake aanvullende bijdrage PRIMA aan OCW, Senter Novem, 10 september 2009 [2 pagina’s]

33) Brief ‘Mandaatbrief PRIMA tweede tranche 2009’ aan Senter Novem, Ministerie van Economische Zaken, 3 juli 2009 [1 pagina]

34) Concept verslag Stuurgroep Allocatie Budget ICT-Agenda (SABI), ?Senter Novem?, 3 juni 2009 [5 pagina’s]

35) Projectvoorstel WieWasWie.nl, STAP, 15 mei 2009 [25 pagina’s]

36) WieWasWie businessmodel, WieWasWie, 25 mei 2009 [60 pagina’s]

37) Aanbiedingsformulier PRIMA-projectvoorstellen, Ministerie van OCW, 24 april 2009 [19 pagina’s]

38) MijnVoorouders.nl – technologische verkenning – eindrapportage, versie 1.0, Daidalos iov STAP, 14 februari 2008 [42 pagina’s]

39) Online stamboomonderzoek: gebruikerservaring, wensen en betalingsbereidheid – een onine onderzoek onder (potentiële gebruikers van genealogische websites, ITAKA iov STAP, 12 december 2007 [47 pagina’s]

40) Brief inzake Mijn Voorouders.nl aan Ministerie van OCW, Senter Novem, 27 januari 2009 [1 pagina]

41) Brief ‘Besluit tot verlening van een PRIMA-bijdrage voor het project “Mijn Voorouders.nl”’ aan Ministerie van OCW, Senter Novem, 22 september 2008 [2 pagina’s]

42) Brief ‘Verplichting n.a.v. stuurgroepoverleg PRIMA 17 juni 2008’ aan Senter Novem, Ministerie van EZ, 13 augustus 2008 [2 pagina’s]

43) Verslag Stuurgroep, Ministerie van EZ, 17 juni 2008 [3 pagina’s]

44) Invoersheet PRIMA-aanvraag, ?Senter Novem?, ?? [2 pagina’s]

45) Oplegnotitie OCW project Mijn Voorouders.nl, ??, 5 juni 2008 [4 pagina’s]

46) Projectvoorstel MijnVoorouders.nl, STAP, 10 juli 2008 [20 pagina’s]

47) Aanbiedingsformulier PRIMA-projectvoorstellen, Ministerie van OCW, 12 mei 2008 [9 pagina’s]

48) Projectvoorstel MijnVoorouders.nl, STAP, 26 mei 2008 [20 pagina’s]