Eén van de resultaten van het WieWasWie project die ik graag promoot is het A2A datamodel. Het A2A datamodel is een generiek meta data formaat dat gebruikt wordt voor de uitwisseling en ontsluiting van verschillende bronnen met historische persoonsgegevens.

Archieven kunnen hun archiefgegevens (de indexen/nadere toegangen) beschikbaar stellen voor harvesting in het A2A model. Op deze wijze stellen sommige archieven hun data (alleen) beschikbaar aan WieWasWie. Sommige archieven die open data bieden, zoals Erfgoed Leiden, Regionaal Archief Tilburg en gemeentearchieven Schouwen-Duiveland, bieden de door ontwikkelaars vrij te hergebruiken data ook via het A2A model aan. Om deze reden noem ik het ook het “Archive 2 All” model. Deze open standaard (zie http://www.den.nl/standaard/386/) is dus belangrijk voor de archiefsector, hetgeen door de overdracht een extra verantwoordelijkheid van het Centraal Bureau voor Genealogie is geworden.

Eén van de personen die betrokken was bij de totstandkoming van het A2A model was Maurits Meijer. Maurits werkte bij Mindbus (de partij die het WieWasWie platform heeft ontwikkeld en beheerd) en is onder andere de beheerder geweest van het door Mindbus ontwikkelde systeem Digitale Stamboom (eigendom van Erfgoed Delft). Zijn bachelor scriptie aan de universiteit van Leiden was getiteld “Uitwisselingssysteem historische persoonsgegevens” en ging over het ontwerp en de bouw van een uitwisselingssysteem voor historische persoonsgegevens. Zijn scriptie vormt een deel van de geschiedenis van het A2A model en heb ik daarom hieronder (met toestemming) gepubliceerd.

Uw browser kan geen PDF bestanden weergeven! Download het PDF bestand Uitwisselingssysteem historische persoonsgerelateerde data en open het in uw PDF reader.

Uitwisselingssysteem historische persoonsgegevens, Maurits Meijer, 1 mei 2012.