Graag wil ik voor de eerstvolgende bijeenkomst van de werkgroep die zich bezig houdt met de open standaard A2A het volgende inbrengen op de onderdelen (ook wel: beheerobjecten):
  • A2AAllInOne_v.1.7.xsd
  • Documentatie v 1.8
  • Beheerprocedure

Voor de volgende onderdelen zijn er geen opmerkingen:

  • RecordCollectionA2A.xsd
  • Schematrons
NB: Interesse voor deelname aan de A2A werkgroep kan gemeld worden bij de beheerder van deze open standaard, het CBG (via jeroen.balkenende@cbg.nl).

ID: 1

Component: Beheerprocedure

Issue: Er ontbreekt een beheerprocedure voor A2A (of deze is niet openbaar), er is geen roadmap bekend (huidige initiële versie 1.7 is van 7 april 2011).

Change: Maak en publiceer beheerprocedure, organiseer werkgroep, beheer open standaard.


ID: 2

Component: Beheerprocedure
Issue: Niet één plaats waar beheerobjecten beschikbaar is.
Issue: Niet één, openbare plaats, waar issues gemeld kunnen worden.
Change: Al het materiaal op Github plaatsen, een ieder kan issues melden en pull requests doen (dus bijdragen).


ID: 3

Component: A2AAllInOne_v.1.7.xsd

Issue: Het element Collection is van het type token100, dat is erg krap voor een beschrijving van een collectie.

Change: Wijzig het type van Collection in token400.


ID: 4

Component: A2AAllInOne_v.1.7.xsd

Issue: Het element PersonNameFirstName is van het type token100, dit is te krap voor uitzonderingen als “Friedrich August Albert Anton Ferdinand Joseph Karl Maria Baptist Nepomuk Wilhelm Xaver Georg Fidelis” (komt voor bij dapperheidsonderscheidingen NIMH).

Change: Wijzig het type van PersonNameFirstName in token400.


ID: 5

Component: A2AAllInOne_v.1.7.xsd

Issue: Een Person bevat optioneel een BirthDate en BirthPlace om de geboortedatum -en plaats van en persoon vast te leggen (behalve bij een geboorteakte, dan worden deze gegevens vastgelegd in het Event). In sommige akten (niet zijnde overlijdensakten, maar bijv. huwelijksakten) worden ook de overlijdensdatum en -plaats van de persoon weergegeven.

Change: Voeg een DeathDate (als BirthDate) en DeathPlace (als BirthPlace) tot aan Person.


ID: 6

Component: A2AAllInOne_v.1.7.xsd

Issue: Het element SourceType heeft als waarde patroon ‘DTB Dopen|DTB Trouwen|DTB Begraven|BS Geboorte|BS Huwelijk|BS Overlijden|Bevolkingsregister|Notariële archieven|VOC Opvarenden|Kadaster|Memories van Successie|other:.*’. Alhoewel de other:.* constructie andere waarden mogelijk maakt is het toevoegen van bekende brontypen aan te raden voor eenduidigheid.

Change: Voeg ‘BS Echtscheiding’ toe aan het waarde patroon van SourceType.


ID: 7

Component: A2AAllInOne_v.1.7.xsd

Issue: Het element RelationType heeft als waarde patroon ‘Kind|Dopeling|Bruid| Bruidegom|Overledene|Vader|Moeder|Vader van de bruid|Moeder van de bruid|Vader van de bruidegom|Moeder van de bruidegom|Getuige|Geregistreerde|Partner|other:.*’. Alhoewel de other:.* constructie andere waarden mogelijk maakt is het toevoegen van bekende relatietypen aan te raden voor eenduidigheid.

Change: Voeg ‘Weduwe|Weduwnaar|Echtgenoot|Echtgenote’ toe aan het waarde patroon van RelationType.


ID: 8

Component: A2AAllInOne_v.1.7.xsd

Issue: Het element EventType heeft als waarde patroon ‘Geboorte|Doop|Ondertrouw|Huwelijk|Trouwen|Echtscheiding| Overlijden|Begraven|Registratie|Notariële akte|Memorie van successie|Anders|other:.*’. Een Notariële akte en Memorie van successie zijn brontypen, geen gebeurtenissen.
Issue: De volgende gebeurtenissen ontbreken: Crematie, Verloving, Emigratie, Immigratie, Proces, Aanstelling, Onderscheiding, Naturalisatie.
Issue: Anders is nietszeggend en dubbelop met other:.*.

Change: Het waarde patroon van element EventType wijzigen in ‘Geboorte|Doop|Ondertrouw|Huwelijk|Trouwen|Echtscheiding|Overlijden|Begraven|Registratie|Crematie|Verloving|Emigratie|Immigratie|Onderscheiding|Naturalisatieother:.*’.


ID: 9

Component: A2AAllInOne_v.1.7.xsd

Issue: Het complexe type ctTransNumber – gebruikt in PersonAgeDays,PersonAgeHours, PersonAgeMinutes, PersonAgeMonths, PersonAgeWeeks, PersonAgeYears, Day, Hour, Minute, Month, Year – is van het type token500.

Change: Wijzig het type van ctTransNumber in  (het striktere) xsd:unsignedShort (of wijzig waar gebruikt).


ID: 10

Component: A2AAllInOne_v.1.7.xsd

Issue: Types als RegistryNumber en DocumentNumber zijn van het type token100.

Change: Wijzig het type in (het striktere) xsd:unsignedInt.


ID: 11

Component: A2AAllInOne_v.1.7.xsd
Issue: Alle plaatsaanduidingen zijn nu tokens (dus vrije tekst), terwijl archiefinstellingen meer en meer hun topografische elementen in hun collecties standaardiseren met URI’s om linked data mogelijkheden te benutten.
Change: Neem bij de plaatsaanduidingen het attribuut URI op, waarin bijvoorbeeld een Geonames, Gemeentegeschiedenis of http://thesaurus.erfgeo.nl/ URI kan worden opgenomen.


ID: 12

Component: A2AAllInOne_v.1.7.xsd

Issue: Veel van de types zijn gebaseerd op xsd:sequence waardoor de volgorde zeer strikt is, terwijl de volgorde semantisch niet van belang is.

Change: Wijzig alle xsd:sequentes naar naar (het lossere) xsd:any.
Also see: http://stackoverflow.com/questions/3325247/xml-validation-with-xsd-how-to-avoid-caring-about-the-sequence-of-the-elements)


ID: 13

Component: A2AAllInOne_v.1.7.xsd

Issue: Het EAD element bevat de verplichte elementen URL en Code, terwijl de documentatie spreekt of een keue uit twee manieren (wat logischer is).

Change: De cardinaliteit van URL en Code wijzigen in {0,1}.


ID: 14

Component: A2AAllInOne_v.1.7.xsd

Issue: Het element Religion is van het type ctTransString (token100), dus vrije tekst.

Change: Voeg een waarde patroon toe om meer uniformiteit te krijgen bij deze waarde (zoals bijv. bij MaritalStatus).ID: 15
Component: A2AAllInOne_v.1.7.xsd
Issue: De elementen Longitude en Latitude zijn van van het type ctTransString (token100).

Change: Wijzig het type van Longitude en Latitude in (het striktere) xsd:float.


ID: 16

Component: A2AAllInOne_v.1.7.xsd

Issue: Het element Calender is nu een token100 (vrij tekst).
Change: Het type laten voldoen aan het waarde patroon ‘Gregorian|Julian|Hebrew|French|Islamic|Maya|Hindu|Saka|other:*’

ID: 17

Component: Documentatie v 1.8

Issue: Typo “nummerieke index”.

Change: “numerieke index”.


ID: 18

Component: Documentatie v 1.8

Issue: Op pagina 25 en verder werken de Dropbox links naar voorbeeld XMLs en schematrons niet meer (404).

Change: Voorbeelden op Github en daar naartoe linken.


ID: 19

Component: Documentatie v 1.8

Issue: Typo op pagina 14 “dieniet”.

Change: “die niet”.


ID: 20

Component: Documentatie v 1.8

Issue: Typo op o.a. pagina 20 “definieren”.

Change: “definiëren” (door heel het document).


ID: 21

Component: Documentatie v 1.8

Issue: Typo op pagina 21 “dar er”.

Change: “dat er”.


ID: 22

Component: Documentatie v 1.8

Issue: Er zijn diverse internationale gebruikers, het grootste deel van de documentatie (en waardelijsten) is in het Nederlands gesteld wat de internationale adoptie kan belemmeren.

Change: Over op beschrijving en voertaal in Engels.

ID: 23

Component: A2AAllInOne_v.1.7.xsd

Issue: Het element Scan verwijst naar online scans (Uri, UriPreview, UriViewer). Niet altijd is er een link mogelijk naar één akte, maar wel naar heel het gescande register. Er kan op dit moment niet worden aangegeven of er wordt gelinkt aan één akte of een register.

Change: Breid het element Scan uit het optionele element A2A:ScanType van type token100 met mogelijk waarden “akte” en “register”.

See also: http://blogbob.coret.org/2013/09/27/wijzigingsverzoek-op-a2a-model/


ID: 24

Component: A2AAllInOne_v.1.7.xsd

Issue: Het element Book is van het type token100, dat is erg krap voor een beschrijving van een boek.

Change: Wijzig het type van Book in token400.