Doorzochte collecties

Wanneer er op Open Archieven een akte (of bidprentje) wordt getoond, dan wordt automatisch gecontroleerd of de genoemde persoon of personen voorkomen in andere collecties (die niet op Open Archieven staan). Wanneer dit het geval is worden de links naar die collecties getoond aan de gebruiker van Open Archieven. Dit is één van de toegevoegde waarde diensten die Open Archieven haar gebruikers (gratis) biedt.

Om de kwaliteit van de matches hoog te houden dient bij de persoon minimaal een jaar van geboorte of overlijden bekend te zijn (in de akte of bidprentje). Op basis van de complete naam en jaar van geboorte of overlijden wordt gekeken (o.b.v. exacte overeenkomst) of de persoon voorkomt in de volgende collecties:

De biografieën op het Biografisch Portaal Nederland bevatten hun beurt ook weer links naar andere collecties (deze links toont Open Archieven ook), waaronder:

Gevonden links

De ruim 2,3 miljoen gevonden links (matches) worden weer als open data aangeboden voor hergebruik. Zo zou Stadsarchief Rotterdam de (ruim 108 duizend) links met alle gevonden pagina’s in deze “externe bronnen” kunnen downloaden om op te nemen in haar archiefbeheersysteem zodat zij deze ook aan haar gebruikers kunnen aanbieden. Op de gevonden links pagina kan eenvoudig het archief geselecteerd worden (de meest linker uitklaplijst) waarop de links gefilterd worden.

Een partij als het Biografisch Portaal zou alle (ruim 16 duizend) links tussen gevonden akten (en bidprentjes) en hun biografieën kunnen downloaden, zodat de biografieën uitgebreid kunnen worden met links naar geboorteakten, overlijdensakten, bidprentjes, enz. Op de gevonden links pagina kan eenvoudig de “externe bron” geselecteerd worden (de meest rechter uitklaplijst) waarop de links gefilterd worden.

Het verbinden van collecties komt met deze gevonden links weer een stap dichter bij!