Open Archieven toont de geïndexeerde informatie van akten van bronnen als burgerlijke stand, militieregisters en bevolkingsregisters, afkomstig van het merendeel van de (gedigitaliseerde) Nederlandse archieven. Ook is er informatie van historische verenigingen, zoals bidprentjescollecties. Op het moment van schrijven worden er bijna 80 miljoen akten ontsloten waar 193 miljoen historische persoonsvermeldingen op voorkomen.

Wanneer een erfgoedorganisatie informatie biedt over historische personen kan Open Archieven mogelijk extra informatie bieden over gebeurtenissen als geboorte, huwelijk en overlijden van deze personen. Het zoeken naar informatie kan eenvoudig via de normale zoekfunctie van Open Archieven. Echter, het zoeken kan nu ook meer geautomatiseerd met de Match functie van Open Archieven.

De Match functie biedt de mogelijk om een lijst met (historische) personen te matchen tegen de historische persoonsvermeldingen op Open Archieven. De lijst dient in CSV formaat aangeleverd te worden, waarbij de velden naam (voor- en achternaam) en geboortejaar verplicht zijn. Optioneel kan ook een URI, (p)id of GUID per persoon meegegeven worden zodat de resultaten nog eenvoudiger aan de eigen collectie toegevoegd kunnen worden.

De Match functie kan eenvoudig uitgeprobeerd worden op basis van één van de voorbeeld datasets.

Het matchen gebeurd op basis van naam en geboortejaar (beide exact). Een match is hierbij een link naar een akte waarin de persoon voorkomt. De resultaten van het match proces worden in de browser getoond en kunnen ook gedownload worden in JSON of Turtle (NT) formaat. De resultaten bestaan uit vermeldingen van akten op Open Archieven waar de persoon in voorkomt. Elke akte op Open Archieven heeft een URI, die op basis van content-negotiation informatie toont in HTML, XML (A2A), JSON of GEDCOM formaat.

Deze Match functie werkt op basis van de Records/Match API die Open Archieven publiek beschikbaar is.