blogbobcoret

Tag: WO2

In de blogposting Op zoek naar overlijdensakten van Tweede Wereldoorlog slachtoffers werd beschreven hoe in de door archiefinstellingen beschikbaar gestelde open data naar overlijdensakten van oorlogsslachtoffers gezocht werd. De resultaatlijst met overlijdensakten toont ook de archiefinstelling waar de (data van de) overlijdensakte vandaan komt. Opvallend was dat sommige archiefinstellingen ontbraken in deze lijst, zoals bijvoorbeeld…

Lees verder

In het artikel Op zoek naar overlijdensakten van Tweede Wereldoorlog slachtoffers beschreef ik hoe de WO2-thesaurus van het NIOD werd gebruikt om overlijdensakten op Open Archieven te zoeken. Het zoeken op plaatsnaam op Open Archieven is exact. Hierdoor worden een boel overlijdensakten niet gevonden omdat schrijfwijzen in de geïndexeerde data afwijken van de schrijfwijze in de…

Lees verder

Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) wil gegevens over personen met een relatie tot de Tweede Wereldoorlog digitaal vindbaar maken. Open Archieven ontsluit bronnen die meer dan 80 archiefinstellingen en historische verenigingen ter beschikking stellen. De ruim 194 miljoen persoonsvermeldingen die Open Archieven nu doorzoekbaar maakt is deels afkomstig van overlijdensakten van de burgerlijke stand. Een deel hiervan…

Lees verder